əlaɪəns

คำนาม

  • กลุ่มซึ่งจะจัดขึ้นร่วมกันตามข้อตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองหรือทางทหาร
ประโยคตัวอย่าง: อังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นจากการเป็นพันธมิตรทางทหารในอิรัก
 
Menu