drɑft

คำนาม

  • ร่างเป็นชิ้นส่วนของข้อความข้อเสนอแนะที่เป็นทางการหรือการวาดภาพในสภาพเดิมซึ่งมักจะมีความคิดหลักและความตั้งใจ แต่ไม่ได้รูปแบบการพัฒนา
ประโยคตัวอย่าง : นี่เป็นเพียงการร่างหยาบ -- บทความเสร็จแล้วจะมีรูปภาพเป็นอย่างดี
เธอขอให้ผมตรวจสอบครั้งแรก) ร่าง (จากข้อเสนอของเธอ
 
Menu