วลี

  • กำไร (หรือขาดทุน) จากการลงทุน, มักจะแสดงเป็นร้อยละ
ประโยคตัวอย่าง : ผมเริ่มลงทุน 50,000 $ ใน บริษัท ใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้จ่ายผม $ 150,000 ส่วนแบ่งกำไร นั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
 
Menu