rɪtʃkʃ

คำนาม

  • คนที่มีมากที่สุดของความมั่งคั่งในเงินสดอธิบาย
ประโยคตัวอย่าง : ฉันเก็บเงินของฉันทั้งหมดในธนาคารในบัญชีดอกเบี้ยสูง ฉันพิจารณาตัวเองให้เป็นเงินสดมากมาย
 
Menu