wɜrθnɛt

คำนาม

  • ค่าเงินหลังจากหนี้สิน (หนี้สิน) จะถูกหักออกจากสินทรัพย์
ประโยคตัวอย่าง : ฉันเป็นหนี้ $ 31,000 และมีสินทรัพย์มูลค่า $ 87,000 เพื่อให้มูลค่าสุทธิของฉันคือ $ 56,000
 
Menu