treɪdər

คำนาม

  • นักลงทุนผู้ถือหุ้นและหลักทรัพย์ในช่วงสั้น ๆ (นาทีชั่วโมงหรือวัน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกำไรจากกำไรระยะสั้นในตลาด
ประโยคตัวอย่าง : ผู้ค้าจำเป็นต้องเลือกเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อและขายหุ้น ล่าช้านาทีของพวกเขาสามารถค่าใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
 
Menu