ʃɛər

คำนาม

  • ทุนของ บริษัท แบ่งออกเป็นหุ้นที่จะทําใหเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัดส่วนของผลกำไร
ประโยคตัวอย่าง : มูลค่าหุ้นของ บริษัท นี้ได้ไปถึง 45% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายวิธีที่เราจะได้รับหุ้นใน บริษัท ?
 
Menu