sɪkyʊərɪti

คำนาม

  • แสดงความเป็นเจ้าของบัตรที่โอนหลักทรัพย์, พันธบัตร, หุ้นตัวเลือกอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : ก่อนที่เราจะให้คุณยืมเราจะต้องจากคุณบางหลักประกันในหลักทรัพย์รูปแบบของ
 
Menu