วลี

  • การซื้อหรือขายด้วยความช่วยเหลือของข้อมูลที่มี แต่ผู้ที่เชื่อมต่อกับธุรกิจ
ประโยคตัวอย่าง : ผู้บริหารในหลาย บริษัท มีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 
Menu