ɪnsaɪdər

คำนาม

  • ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับ บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : Carlson รู้ภายในใน บริษัท ผู้ที่ยินดีที่จะผ่านเขาข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท
 
Menu