kəmɒdɪti

คำนาม

  • เช่นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ (ไม้น้ำมันและโลหะ) ที่มีการซื้อขายบนแยก, การแลกเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับอนุญาต
ประโยคตัวอย่าง : ของประเทศรวมถึงสินค้าที่มีค่าที่สุดดีบุกและเพชร
 
Menu