วลี

  • Initial Public Offering (IPO) หมายถึงการขายครั้งแรกของหุ้นโดย บริษัท เอกชนเพื่อสาธารณะ
ประโยคตัวอย่าง : IPO Alibabas ได้ 100 ครั้ง oversubscribed
มีการเพิ่มขึ้น 30% ในการทำ IPO จำนวนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 
Menu