peɪəbələkaʊnt

วลี

  • จำนวนเงินที่ บริษัท ได้รับการเรียกเก็บเงิน แต่ยังไม่ได้ชำระเงินเป็น นี้เป็นเงินหนี้ที่ค้างชำระให้กับเจ้าหนี้ทางธุรกิจตามปกติของมันมาจากคนที่ได้ซื้อสินค้าและบริการ
ประโยคตัวอย่าง : คุณควรจะทำบัญชีแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้การค้าสำหรับผู้ผลิตแต่ละ
ค่าใช้จ่ายจากเงินสดวารสารรายจ่ายเป็นวันที่วันสิ้นสุดของแต่ละโพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าที่เหมาะสม
 
Menu