/ tɛndərligəl /

คำนาม

  • ตามกฎหมายคือเงินที่สามารถนำมาใช้อย่างเป็นทางการในประเทศ
ประโยคตัวอย่าง : คนฝรั่งเศสพยายามที่จะจ่ายในการใช้บันทึกย่อเก่าปอนด์อังกฤษ ฉันบอกเขาว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อทางกฎหมายใด ๆ เพิ่มเติม
 
Menu