วลี

  • รถไฟน้ำเกรวี่เป็นวิธีการทำเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายและมักจะทุจริต
ประโยคตัวอย่าง : ด้วยสายตาไม่สิ้นทรัพย์สินไปยังบูมในนักเก็งกำไรจะเข้าสู่นั่งรถไฟน้ำเกรวี่
 
Menu