/ ɔrdərstndɪŋ /

คำนาม

  • เพื่อยืนเป็นคำสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินในช่วงเวลาปกติไปยังบัญชีธนาคารอื่น
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ไฟฟ้าต้องใช้ทั้งหมดของลูกค้าเพื่อชำระค่าของพวกเขาโดยการเดินไปสั่งซื้อสินค้า
 
Menu