/ bŋk mɜrtʃənt /

คำนาม

  • ธนาคารผู้ประกอบการค้าเป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท มากกว่ากับคน
ประโยคตัวอย่าง : เกษตรธนาคารแห่งชาติเป็นธนาคารผู้ประกอบการค้าที่เชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงินเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
 
Menu