คำนาม

  • อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเป็นจำนวนเงินที่จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในเงินที่ยืมคุณ
ประโยคตัวอย่าง : อัตราดอกเบี้ยของธนาคารของฉันในการจำนองขณะนี้ยืนที่ 4.75% อัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการออมเป็นเพียง 1.3%
 
Menu