/ ɛgnɛst /

คำนาม

  • ไข่รองรังสำหรับให้แม่ไก่กลับมาไข่คือผลรวมของเงินที่ได้รับการบันทึกหรือเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
ประโยคตัวอย่าง : การลงทุนปกติของจำนวนน้อยเงินเป็นวิธีที่ดีของการสร้างไข่รองรังสำหรับให้แม่ไก่กลับมาไข่
 
Menu