คำนาม

  • บริษัท ร่วมทุนเป็น บริษัท ที่เป็นของสอง บริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมเข้าด้วยกันเพื่อความเสี่ยงร่วมกันหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะในโครงการหรือกลุ่มของโครงการ
ประโยคตัวอย่าง : ในตลาดเสนอราคาเพื่อแข่งขัน LED ในสอง บริษัท ที่ไต้หวันจากซิลิคอนเซมิคอนดักเตอร์ธุรกิจหลักมีการจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุน
 
Menu