/ ɪntərɪst /

คำนาม

  • เงินที่ธนาคารจ่ายให้คุณสำหรับผู้ใช้เงินของคุณหรือเงินที่คุณจ่ายสำหรับเงินกู้ธนาคาร
ประโยคตัวอย่าง : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีของเธอสูงกว่าในบัญชีการตรวจสอบของเธอ
 
Menu