คำนาม

  • เงินที่ลูกค้าจ่ายให้ธนาคารเพื่อการบัญชีหรือบริการอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : มีค่าบริการไม่หากบัญชีมียอดเงินขั้นต่ำ 1,500 $
 
Menu