คำกริยา

  • เพื่อให้ข้อมูลธนาคารและการขอสินเชื่อ
ประโยคตัวอย่าง : เขาใช้สำหรับเงินกู้รถที่ธนาคารของเขา
 
Menu