คำกริยา

  • การชำระเงิน
ประโยคตัวอย่าง : เงินกู้ต้องการของลูกค้าเพื่อชำระเงินทุกเดือน
 
Menu