คำกริยา

  • ในการบันทึกเงินหักออกจากบัญชี
ประโยคตัวอย่าง : บัญชีของเขาถูกหักค่าบริการ 4.00 $
 
Menu