คำกริยา

  • เพื่อเงินบันทึกเพิ่มในบัญชี
ประโยคตัวอย่าง : Teller เครดิตบัญชีเงินฝากของเขากับของเขา $ 50
 
Menu