คำกริยา

  • เข้าสู่ระบบตรวจสอบที่ด้านหลัง
ประโยคตัวอย่าง : เธอรับรองการตรวจสอบด้านหลังของเพื่อให้เงินสดมัน
 
Menu