/ wɪdrɔ /

คำกริยา

  • เพื่อเอาเงินออกจากบัญชี นอกจากนี้การถอนเป็นรูปแบบคำนาม
ประโยคตัวอย่าง : เขาถอนเงินเพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้ของเขา
นางสาว Lowell ทำ 175 $ การถอนเงินของ
 
Menu