/ raɪzɔθəˌ /

คำกริยา

  • เพื่ออนุญาตให้
ประโยคตัวอย่าง : โดยการลงนามชื่อของเขาเขาได้รับอนุญาตธนาคารเพื่อเอาเงินออกจากบัญชีของเขา
 
Menu