/ ˌ teez laɪəbɪlɪ /

คำนาม

  • หนี้สินรวมถึงเจ้าหนี้ (เงินที่คุณเป็นหนี้กับซัพพลายเออร์), พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจปัจจุบัน (การชำระเงินจำนอง, ประกัน, ภาษี, เงินเดือนค่าสาธารณูปโภค)
ประโยคตัวอย่าง : ธุรกิจมีหนี้สินของ $ 2,000,000
ถ้าหนี้สินของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเราจะต้องพิจารณาปิดลง บริษัท
 
Menu