drftbŋkərs

คำนาม

  • สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารในการจ่ายเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธนาคารอื่น
ประโยคตัวอย่าง: เราจำเป็นต้องมีร่างของนายธนาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยการจัดการ
 
Menu