คำนาม

  • จดหมายจากธนาคารที่ค้ำประกันการชำระเงินไปยังบุคคลที่ระบุ
ประโยคตัวอย่าง : ผู้ขายจะต้องมีตัวอักษรของเครดิตในการชำระเงินที่ปลอดภัย
 
Menu