ɪkspɛndɪtʃərkpɪtl

คำนาม

  • ค่าใช้จ่ายของการปรับปรุงในระยะยาว
ประโยคตัวอย่าง : พวกเขาไม่ได้กระแสเงินสดเพียงพอที่จะครอบคลุมรายจ่ายที่เป็นทุนของพวกเขา
 
Menu