kɪkˌ Baek

คำนาม

  • จำนวนเงินของเงินที่จ่ายตามกฎหมายต่อความโปรดปราน
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท รับเหมาก่อสร้างที่ถูกให้ kickbacks ไปที่นักการเมืองท้องถิ่น
 
Menu