heɪvən tks

คำนาม

  • ประเทศคือที่ บริษัท หรือบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะใช้ประโยชน์จากการลดระดับการเก็บภาษี
ประโยคตัวอย่าง : ที่รู้จักกันดี havens รวมภาษี : เบอร์มิวดา, British Virgin Islands, ยิบรอลตาและเกาะแมน
 
Menu