əlaʊəns tks

คำนาม

  • สัมปทานโดยมีรายได้น้ำจืดที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดของบุคคลทางภาษีรายได้
ประโยคตัวอย่าง : คุณรู้หรือไม่ว่าเท่าไหร่หักเงินสำรองค่าภาษีสำหรับผู้แต่งงานในฮ่องกง?
 
Menu