เลือกปัญหาที่คุณต้องการดูได้โดยคลิกลิงก์ คลิกที่ลิงก์เสียงภายใน PDF ไฟล์สำหรับการฟังเนื้อหา เนื้อหาเสียงขึ้นของ mp3 และ Real Media files เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมี ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง ในการเล่นไฟล์

หมายเหตุ : ภาษา Key พิมพ์นิตยสารภาษาอังกฤษพัฒนาในสถานประกอบการฝึกอบรม E - Magazine ในธันวาคม 2004 48 เท่านั้นที่ผ่านมามีปัญหาในรูปแบบดิจิตอล

 
Menu