• โทรศัพท์ Business Talk -- โทรศัพท์การสื่อสารส่วนปัญหาที่ 2 : [ข้อความไม่ชัดเจน more ... ]
 • -- Bad News Talk โทรศัพท์ธุรกิจ : การยกเลิก [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- โทรศัพท์การสื่อสารปัญหาส่วนที่ 1 : Bad Line [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- Passing ในข้อความที่ลูกค้า [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- ใช้ Standard แปล [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- จบการ Agreements [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- ร้องเรียนลูกค้า Handling [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- การตรวจสอบย้อนกลับและยืนยัน [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- ซื้อขายกับสายที่ Persistent [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- ไกล : การสื่อสารปัญหา [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk Business -- Good / บริการลูกค้า Bad [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk Business -- เมื่อคนใช้ไม่ได้ [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- การควบคุม Call [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- Internal กับ External โทร [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- การโทร Business [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Business Talk -- ขอข้อมูล [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- พูดถึงบอส [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- เทคนิคการขาย [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk Business -- ซื้อเวลา [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- กวดขึ้นเงิน [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- รับข้อความ [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- โทรเย็น -- Making Arrangements [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- ถามและยืนยันข้อมูล [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- การวาง, การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกคำสั่ง [ more ... ]
 • โทรศัพท์ Talk ธุรกิจ -- การจัดการสอบถามและขอ [ more ... ]
 
Menu