ml.weər / /

คำนาม

  • คำทั่วไปมากขึ้นจะถูกใช้เพื่ออธิบายรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายใด ๆ เช่นไวรัส, Trojan horses, รหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : ผู้ที่มีเครื่องที่ติดเชื้อจะได้รับการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อลบมัลแวร์
 
Menu