วลี

  • คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาไวรัสและรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใดที่เป็นอันตรายและป้องกันไม่ให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์, เว็บไซต์เครือข่ายของคุณและอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : Norton น่าจะ - virus - anti ซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันดี
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของฉันถูกตั้งค่าให้สแกนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกสัปดาห์
 
Menu