/ hkɪŋ /

คำกริยา

  • แฮ็คเกี่ยวข้องกับการโจมตีและบุกรุกคอมพิวเตอร์คนอื่นโดยปกติเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพียงเพื่อความพึงพอใจของความสามารถในการบุกรุกคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แฮกเกอร์มักจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่ชื่นชอบการมีอำนาจในการบุกคนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
ประโยคตัวอย่าง : เว็บไซต์ของเราคือการลง มันถูกแฮ็ก
ให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณได้รับการตรวจสอบจุดอ่อนด้านความปลอดภัย มิฉะนั้นคุณอาจได้รับ hacked
 
Menu