วลี

  • เจ้าหน้าที่ บริษัท ด้านบน
ประโยคตัวอย่าง : ประธานของ บริษัท ของเราเป็นกัปตันของอุตสาหกรรมและเมื่อเขาออก
 
Menu