วลี

  • เพื่อแจ้งให้นายจ้างของคุณในการเขียนที่คุณต้องการที่จะลาออกจากงานของคุณ
ประโยคตัวอย่าง : ฉันมือในการลาออกของฉันเช้านี้ให้กับผู้จัดการของฉัน
เมื่อนักล่าหัวมาหาฉันเกี่ยวกับงานอื่นฉันทันทีมือในการลาออกของฉัน
 
Menu