/ kəːˌrɪk.jʊ.ləmvi. taɪ /

คำนาม

  • (หรือเรียกว่า CV หรือเริ่มการทำงาน) เขียนคำอธิบายสั้น ๆ ของการศึกษาคุณสมบัติของงานก่อนหน้านี้และบางครั้งยังมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณส่งไปยังนายจ้างเมื่อคุณพยายามที่จะได้งาน
ประโยคตัวอย่าง : เธอส่งประวัติย่อของเธอให้กับ บริษัท ห้าสิบ แต่ไม่ได้รับการสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่สนใจในการขอตำแหน่งจะต้องยื่นเอกสารประวัติส่วนตัวของพวกเขาไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์
 
Menu