/ t.lɪstʃɔː /

คำนาม

  • รายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดสินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ทำจากรายชื่อของผู้คนอีกต่อไปการพิจารณาเดิมและจากที่มีคนคนหนึ่งจะได้รับเลือก
ประโยคตัวอย่าง : เราได้วาดขึ้นสมัคร Shortlist ห้าสำหรับการขายตำแหน่งของหัวหน้า
ตั้งแต่สัมภาษณ์ไปให้ดีผมมั่นใจในการรับใน Shortlist
 
Menu