วลี

  • อย่างเป็นทางการของ บริษัท ของคุณบอกว่าคุณกำลังออกจากงาน
ประโยคตัวอย่าง : ที่เขามอบในหนังสือของเขาเมื่อเขาได้ยินว่าเขาได้งานใหม่
 
Menu