วลี

  • ที่จะกีดกันหรือห้ามบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : ผู้จัดการโยนน้ำเย็นในแผนของเราที่จะปิดโรงงานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
 
Menu