วลี

  • ที่จะใช้บางสิ่งบางอย่างที่มีการกล่าวบนพื้นผิว
ประโยคตัวอย่าง : ผมเอาความเห็นของเพื่อนของฉันที่มูลค่า
 
Menu