swit ˌ DIL hɑrt

วลี

  • การจัดการทำขึ้นระหว่างเพื่อน / ธุรกิจเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์
ประโยคตัวอย่าง : เราทำข้อตกลงกับหวานใจเจ้าของบ้านของเราที่จะมีการให้เช่าของเราลดลง
 
Menu