วลี

  • เพื่อดำเนินการประชุม
ประโยคตัวอย่าง : เจ้านายของฉันจะไม่สามารถที่จะเรียกใช้การประชุมเป็นอย่างดี
 
Menu